HUFSJAPAN.AC.KR

융합일본지역학부

국외교류 학점인정

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [필독]지역학 관련 교과란? [레벨:30]학부장실 2016.04.14 1059
공지 [필독]융합일본지역학부 국외교류 학점인정 관련 공지 [레벨:30]학부장실 2016.04.14 1214
39 일본지역학전공 13학번 정원민 (2017-2) [2] file [레벨:8]13정원민 2017.09.28 149
38 일본지역학전공 13학번 정원민 (2017-2) [2] secret [레벨:8]13정원민 2017.10.13 134
37 일본지역학 전공 12학번 김승규 (2016-2) [3] secret [레벨:11]12김승규 2016.08.26 37
36 일본지역학 전공 12학번 김승규 (2016-2) [1] secret [레벨:11]12김승규 2016.08.26 22
35 일본지역학전공 13학번 정원민 (2017-1) [2] secret [레벨:8]13정원민 2016.12.26 18
34 일본지역학 전공 12학번 김승규 (2016-2) secret [레벨:11]12김승규 2016.08.26 17
33 융합일본지역전공 15학번 김태희(2017-2) secret [레벨:13]15김태희 2017.10.25 16
32 사회과학전공 13학번 이진권 (2017-1) [4] secret [레벨:4]13이진권 2017.03.22 15
31 일본지역학 13학번 최한솔(2016-2) [1] secret [레벨:4]13최한솔 2016.10.18 15
30 융합일본지역전공 13학번 김동욱(2017-1) [4] secret [레벨:6]13김동욱 2017.04.07 15
29 융합일본지역전공 13학번 김동욱(2017-1) [7] secret [레벨:6]13김동욱 2017.04.17 13
28 융합일본지역전공 15학번 나누리 (2017-1) [2] secret [레벨:6]15나누리a 2017.04.01 13
27 융합일본지역전공 15학번 나누리 (2016년 2학기) [1] secret [레벨:6]15나누리a 2016.09.15 13
26 융합일본지역전공 15학번 권은빈 (2017-2) [4] secret [레벨:3]15권은빈 2017.09.20 12
25 융합일본지역전공 15학번 김태희(2017-1학기) [1] secret [레벨:13]15김태희 2017.04.11 12
24 일본지역학전공 13학번 정원민 (2017-1) [3] secret [레벨:8]13정원민 2017.04.04 12
23 일본 지역학전공 12학번 김동현(2017-1) [1] secret [레벨:15]12김동현 2017.03.30 12
22 융합일본지역전공 15학번 권유주 (2017-2) [1] secret [레벨:3]15권유주 2017.09.27 10